Disclaimer en juridische informatie

Inhoud
Wij besteden veel zorg aan de creatie, opmaak en inhoud van deze site. Er wordt getracht om alle informatie over de artikelen zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze voortdurend geleverde inspanning, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor druk- of typefouten waardoor onopzettelijk verkeerde informatie of een verkeerde prijs is weergegeven. Wij zorgen voor een zo snel mogelijke verbetering van de informatie. Als je onjuistheden vaststelt, appreciëren we het als je contact met ons opneemt (webshop@hoela-hoep.be).

Bescherming van uw persoonsgegevens:
Wij verzekeren dat de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens worden nageleefd. Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de bestelde producten te bezorgen of de gevraagde informatie te verstrekken. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot uitsluitend interne doeleinden (verzending en facturering en eigen promotionele doeleinden). Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Je hebt steeds inzage- en correctierecht. Voor elk verzoek over de bescherming van je persoonsgegevens, kun je ons steeds een e-mail sturen naar webshop@hoela-hoep.be. Wij zorgen voor de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om misbruik van je persoonsgegevens te voorkomen.

Intellectuele eigendom
De teksten, de lay-out, de afbeeldingen en alle andere gegevens op deze website zijn beschermd door de wetgeving (nationaal en internationaal) van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze website, in welke vorm of op welke manier ook, zijn enkel toegestaan mits voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Niets van deze website mag opgeslagen, gebruikt of gelinkt worden zonder schriftelijk toestemming van Hoela Hoep.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Het Belgische recht is van toepassing op elk geschil over de site http://www.hoela-hoep.be